Nederrijnpad: Snelle fietsroute tussen Wageningen en Arnhem

Een doorgaande route met veel voorrang voor fietsers waardoor het allemaal wat sneller gaat. De route begin in Wageningen op de Veerstraat en dan via Veerweg, Onderlangs, langs de Parencofabriek, onderlangs het talud van de rijksweg N225 onder de A50 door en via Fonteinallee (kasteel Doorwerth) en Benedendorpsweg naar Oosterbeek en Arnhem. De totale lengte bedraagt 17,4 km. Veel stukken zijn al aangelegd of aangepast Veerstraat, Veerweg, Onderlangs). Een ontbrekend stuk is dat tussen de Melkdam bij Heelsum en de Fontein Allee in Doorwerth, 1,7 km door de uiterwaard, maar wel met verwarming met restwarmte van Parenco. Hopelijk wordt dit in 2019 aangelegd waardoor de totale route 800 m korter wordt maar wel veel sneller.

Afb1
Afb2

Links: sneller langs Onderlangs
Rechts: Fietsers op Onderlangs hebben voorrang op verkeer dat vanaf Lexkesveer komt.