Handige links

Fietsdashboard Gelderland
In het fietsdashboard staan onder meer gegevens over het Hoofdfietsnet met de belangrijkste Gelderse fietsroutes. Daarnaast zijn er fietstelgegevens beschikbaar van de provinciale fietspaden, snelle fietsroutes en gemeentelijke fietspaden evenals het aandeel fietsverplaatsingen van de provincie en regio’s. Ook de via Cycle Print verzamelde GPS fietsdata is er te vinden. Verder zijn statistieken over fietsongevallen beschikbaar en tenslotte treft men er een overzicht van fietsprojecten die zijn gerealiseerd met provinciale subsidie.

Melding openbare ruimte gemeente Wageningen
Hier kun je alle meldingen met betrekking tot de openbare ruimte doen voor de gemeente Wageningen. Hier kun je meldingen doen met betrekking tot fietsen zoals bestrating, onderhoud openbaar groen (overhangende begroeiing bij fietspaden), straatmeubilair, verlichting en verkeer.

Projecten pagina gemeente Wageningen
Hier staat informatie van de gemeente Wageningen over van allerlei projecten. Hier staat ook informatie over een deel van de fietsprojecten die de gemeente uit voert.

pdf ⋅ 290 KB

raadsinformatiebrief-fietsprojecten-maart-2019

Raadsinformatiebrief fietsprojecten gemeente Wageningen maart 2019

Download

Snelfietsroutes provincie Gelderland
Hier kun je informatie vinden over alle snelfietsroutes van de provincie Gelderland. Hier staat onder andere het Nederrijnpad.

Wageningen goed op weg
Wageningen Goed op Weg (WGoW) is een coalitie van belangenorganisaties en onafhankelijke burgers die Wageningen duurzaam bereikbaar wil maken.
WGoW zoekt naar oplossingen die rekening houden met:

  • fietsers, OV, wandelaars en auto’s
  • leefbaarheid, milieu, klimaat, natuur en cultuur
  • WGoW zoekt verbinding met burgers, overheden, belangenorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven.
  • Fietsberaad
    CROW-Fietsberaad is het kenniscentrum voor fietsbeleid van de Nederlandse overheden. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Uitgangspunt is de kennisbehoefte van medewerkers, bestuurders en volksvertegenwoordigers van overheden. Daarnaast moeten de activiteiten van CROW-Fietsberaad bijdragen aan de doelstellingen uit het mobiliteitsbeleid van veel overheden, zoals :

  • De stimulering van het gebruik van de fiets als hoofdvervoermiddel en als schakel in de keten;
  • Het terugdringen van fietsendiefstal;
  • De reductie van het aantal verkeersslachtoffers.