Handige links

Fietsberaad
CROW-Fietsberaad is het kenniscentrum voor fietsbeleid van de Nederlandse overheden. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Uitgangspunt is de kennisbehoefte van medewerkers, bestuurders en volksvertegenwoordigers van overheden. Daarnaast moeten de activiteiten van CROW-Fietsberaad bijdragen aan de doelstellingen uit het mobiliteitsbeleid van veel overheden, zoals :

 • De stimulering van het gebruik van de fiets als hoofdvervoermiddel en als schakel in de keten;
 • Het terugdringen van fietsendiefstal;
 • De reductie van het aantal verkeersslachtoffers.
 • projecten gemeente Wageningen
  overzicht met veel links naar projecten waar de gemeente mee bezig is.

  stem van Wageningen
  Stem van Wageningen is dé digitale plek waar je je mening kunt geven over projecten die Wageningen nog mooier maken. Je vindt hier informatie over lopende projecten en plannen.

  Melding openbare ruimte gemeente Wageningen
  Hier kun je alle meldingen met betrekking tot de openbare ruimte doen voor de gemeente Wageningen. Hier kun je meldingen doen met betrekking tot fietsen zoals bestrating, onderhoud openbaar groen (overhangende begroeiing bij fietspaden), straatmeubilair, verlichting en verkeer.

  Snelfietsroutes provincie Gelderland
  Hier kun je informatie vinden over alle snelfietsroutes van de provincie Gelderland. Hier staat onder andere het Nederrijnpad.

  Wageningen goed op weg
  Wageningen Goed op Weg (WGoW) is een coalitie van belangenorganisaties en onafhankelijke burgers die Wageningen duurzaam bereikbaar wil maken.
  WGoW zoekt naar oplossingen die rekening houden met:

 • fietsers, OV, wandelaars en auto’s
 • leefbaarheid, milieu, klimaat, natuur en cultuur
 • WGoW zoekt verbinding met burgers, overheden, belangenorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven.