Snelle fietsroute Wageningen-Ede

Samen met de provincie en met rijkssubsidie werken de gemeenten Ede en Wageningen al een paar jaar aan een snellere fietsroute naar station Ede-Wageningen. Voor dit project is een klankbordgroep ingesteld waarin de afdelingen Ede en Wageningen van de Fietsersbond zich actief hebben geroerd. We hebben ons daarbij steeds op het standpunt gesteld dat vooral de route tussen het station en de campus verbetering behoeft, maar de bestuurders van Ede en Wageningen hebben de nadruk gelegd op de verbinding van het centrum van Wageningen via centrum van Bennekom naar station Ede-Wageningen. Gelukkig maken drie aftakkingen vanaf deze route naar de campus deel uit van het project.

Stand van zaken.

Gefaseerde uitvoering

Deze ziet er voor het hele traject tot voorbij het station Ede-Wageningen nu als volgt uit:

Bijlage 4.4 Planning en fasering Ede Wageningen

Fietsstraat Grintweg

De realisatie is afhankelijk van de keuze voor Wageningen Beter Bereikbaar. Om er een fietsstraat van te kunnen maken moet de intensiteit van het autoverkeer omlaag maar zolang het verkeer op de Mansholtlaan nog vast staat wordt de Grintweg als alternatief gebruikt. Ook was het lange tijd de vraag of hier een Fietsstraat gecombineerd kon worden met buslijn 86. Een multicriteria analyse heeft wat dat betreft de bestuurders nu gerustgesteld: de bus zal daar kunnen blijven rijden.

Fietsstraat Churchillweg / Hoevestein

De realisatie kan snel opgepakt gaan worden. Dit is een zogenaamde ‘no regret’ maatregel, dit kan sowieso uitgevoerd worden zonder dat je het risico loopt dat het later weer anders moet.
Intussen is de oversteek bij Hoevestein aangepakt (zie Nieuwe-oversteek Nijenoord Allee bij Hoevestein). Alleen een volwaardige aansluiting van deze oversteek op de SFR zelf moet nog even op zich laten wachten.

Oversteek bij restaurant ‘t Gesprek

De verbinding tussen fietsstraat Hoevestein en Fietsstraat Grintweg komt als 2 richtingen fietspad aan de zuidkant van de Nijenoord Allee te lopen en steekt bij het ‘t Gesprek aan de zuidkant de Mansholtlaan over. De huidige oversteek aan de noordkant achter ‘t Gesprek komt dan te vervallen. Er wordt op dit moment onderzocht of het met betrekkelijk eenvoudige ingrepen mogelijk is dit snel al te realiseren. Voordat fietsstraat Churchillweg/Hoevestein en Grintweg klaar is kan namelijk best nog wel de nodige tijd duren. Ook dit is een ‘no regret’ maatregel en heeft vele voordelen:

 • Fietsers uit Bennekom hoeven niet meer langs het trage stoplicht bij het Gesprek.
 • Fietsers moeten nu 2 maal dezelfde drukke autostroom + busbaan kruisen.
 • Ook voor de doorstroming van het autoverkeer zou dit positief zijn.
 • Aftakkingen naar campus

  Wat betreft verbinding naar de Campus kan er gemeld worden dat zowel vanuit Ede als Wageningen nu prioriteit wordt gegeven van het realiseren van het vrij liggend twee-richtingen fietspad aan de zuidzijde van de Kierkamperweg. Er is overeenstemming hierover tussen Ede en Wageningen.

  In de pers

  Gelderlander aanleg snelfietsroute door Bennekom begint over een jaar
  Stad Wageningen ondanks groen toch wachten op de bus
  Gelderlander Churchillweg Wageningen wordt fietsstraat ander plan Bennekom
  Gelderlander.nl Fietsstraat Grintweg ja nee ja nee ja nee ja nee
  Gelderlander Fietsstraat Grintweg Wageningen strop voor ondernemers

  Informatie gemeente

  Gemeente Wageningen zie Snelle fietsroute Ede-Wageningen
  Gemeente Ede zie Doorfietsroute Ede-Wageningen