Veilige logische fietsroutes

De gemeente Wageningen heeft een flink aantal plannen voor de fietsers gegroepeerd onder het kopje veilige logische fietsroutes.

Op onderstaand kaartje staat de plek van de plannen met een nummer er bij waar bij de plannen naar verwezen wordt.

Fietsprojecten gemeente Wageningen
Kaartje van fietsprojecten van de gemeente Wageningen

Hieronder staan de plannen kort beschreven per jaar dat ze volgens planning gerealiseerd gaan worden. De fietsersbond is bij deze plannen inhoudelijk (nog) niet betrokken.

Start uitvoering 2019

Veiligheid voor fietsers in de stad (o.a. Nobelweg/Geertjesweg)

 • Opstarten voorbereiding 2e kwartaal 2019. Uitvoering gereed december 2019
 • Met bewoners, VVN en scholen komen tot verbetermaatregelen
 • Start uitvoering 2020

  7a Rotonde Marijkeweg – Kortenoord Allee

 • Opstarten voorbereiding 2e kwartaal 2019. Uitvoering gereed medio 2020
 • Fietsersbond: relatie met fietsstraat van Uvenweg?
 • 11 Nieuwe fietsverbinding deelplan 3 Kortenoord

 • Ambitie is randvoorwaarde bij ontwikkeling Kortenoord 3.
 • Planning afhankelijk van ontwikkeling
 • Meenemen in ontwikkeling Kortenoord. Uitgangspunt: Kosten gemeente is nul.
 • Verbeteren oversteekbaarheid voetgangers en fietsers op hoofdstructuur
  De gemeente voert een aantal relatief kleine aanpassingen uit. Er is financiering en er zijn uitgewerkte plannen. De plannen zijn afgestemd met de fietsersbond. Het betreft de volgende aanpassingen:

  • Om conflicten tussen fietsers en automobilisten te verminderen worden de rotondes Hollandseweg/Mansholtlaan en Geerstjesweg/Diedenweg aangepast zodat het voor autoverkeer duidelijker is waar de fietsers heen gaan.
  • De fietsoversteken van de Dolderstraat en Lijsterbeslaan/Dorskampweg over de Diedenweg worden verbeterd. De betonnen rand die op de middenberm de 2 rijrichtingen van de fietsers scheidt wordt verwijderd.
  • De huidige voetgangersoversteek Stadsbrink wordt verbeterd. Er mogen hier straks ook fietsen oversteken.
  • Er komt waarschijnlijk een voetgangersoversteek over de Kortenoord Allee bij Marin.
  • De kruising Ooststeeg/Agro Business Park met Kortenoord Allee wordt verbeterd.

  Start uitvoering 2022

  15 Fietsbrug Tarthorst vanaf de Rooseveltweg

 • Opstarten voorbereiding 1e kwartaal 2021. Realisatie 2022.
 • Start uitvoering 2023 (of nog onbekend)

  21 Fietspaden deel Churchillweg (tussen Nijenoord Allee en Hoevestein)
  (deel van Churchillweg wat niet op de snelle fietsroute Wageningen – Ede ligt)

 • Opstarten voorbereiding 1e kwartaal 2022. Realisatie 2023
 • 19 Van Ooststeeg de Hoef richting Campus
  (aansluiting fietsstraat van Uvenweg, fietspad achter Pomona naar Campus)

 • Opstarten voorbereiding 1e kwartaal 2022. Realisatie 2023
 • 12 Fietsverbinding Wageningen naar Veenendaal en Rhenen

 • Opstarten voorbereiding 1e kwartaal 2022. Realisatie 2023
 • Rotonde Hollandseweg – Diedenweg

 • Planning is afhankelijk van besluitvorming B(eter) B(ereikbaar) W(ageningen).
 • Hoog in ongevallenstatistiek. Nog niet geprioriteerd.
 • Fietsersbond: Wat heeft dit met uitkomst BBW te maken?