Route Kortenoord Campus

Om te voorkomen dat al het fietsverkeer tussen de wijk Nieuw Kortenoord en de Campus twee maal ‘de ring’ (Kortenoord Allee-Nijenoord Allee) moet oversteken wordt al geruime tijd gepleit voor een fietsroute ‘buitenom’. Deze route is op de kaart Wageningen-Fietsnetwerk, behorende bij de Netwerkvisie Verkeersstructuur uit 2016, aangegeven. Bij een deel daarvan, tussen Rijnsteeg en Mondriaanlaan, staat ‘optimalisatie fietsverbinding’ (lichtblauwe pijltjes). Daarover moet door de gemeente nog een besluit worden genomen.

Route-Kortenoord-Campus-Buitenom-1

Op dit moment bouwt Idealis aan de kop van het Business & Science Park 312 wooneenheden voor studenten. Dit complex komt naar verwachting eind 2019 gereed. Meer nog dan voor andere fietsers die vanuit het zuidwesten naar de Campus moeten zou een zo direct mogelijke route via Agro Business Park, Rijnsteeg en pal achter Rijnveste langs naar de Mondriaanlaan en het Akkermaalsbos het meest voor de hand liggen. Zonder verkeerslichten. Helaas is Idealis vooralsnog niet bereid om hun bedrijfsweg achter de Rijnveste langs voor doorgaand fietsverkeer open te stellen. Bovendien moet een moerasgebiedje worden overgestoken voordat het fietspad naast een bestaand wandelpad kan worden doorgetrokken naar de Weteringsteeg.
Als alternatief wordt gedacht aan een 2-richtingen fietspad langs de Nijenoord Allee, maar daarvoor is aan de noordzijde niet genoeg ruimte. Bovendien hebben fietsers op deze route te maken verkeerslichten en is uitvoering afhankelijk van besluitvorming omtrent Beter Bereikbaar Wageningen.