Fietsstraat van Uvenweg

Dit betreft het omzetten van de van Uvenweg vanaf de Marijkeweg tot aan het fietspad achter Pomona langs tot fietsstraat. Het fietspad achter Pomona wordt ook verbreed en de aansluiting met de Ooststeeg verbeterd. Dit project maakt onderdeel uit van de route Haarweg Campus. Naast het omzetten naar een fietsstraat betreft het ook een algehele opknapbeurt van de bestrating en beplanting op de van Uvenweg. Leidingen worden ook tegelijkertijd vervangen. Jammer dat niet ook de rest van de van Uvenweg aangepakt kan worden, die ligt er ook nogal slecht bij.

20190506_vanUvenweg

Het plan

Er is een globaal plan gemaakt door gemeente. Op hoofdlijnen komt dit op het volgende neer

  • Huidige plek van de bomen blijft behouden. Wel is een flink deel van de bomen mogelijk aan vervanging toe.
  • Er komt meer groen.
  • Profiel wordt vergelijkbaar met de veerweg. Parkeerplekken liggen verhoogd op trottoir niveau. De groenstrook/bomen liggen tussen fietsstraat en trottoir.
  • De fietstraat zelf wordt asfalt of beton.
  • Bij het fietspad achter Pomona langs loopt de fietsstraat door in dit fietspad. De van Uvenweg vanaf de rotonde met Rooseveltweg loopt door in de Julianastraat. Tussen fietsstraat/Pomone fietspad en van Uvenweg/Julianastraat komt een kort verbindingsweggetje.
  • Het bruggetje van het fietspad achter Pomona bij de Ooststeeg/Cerise wordt vervangen. De nieuwe brug komt logischer te liggen t.o.v. fietspad.

Stand van zaken

Er is een inspraak bijeenkomst geweest begin 2019 met de bewoners waar dit plan besproken is. Fietsersbond was hierbij niet uitgenodigd. Volgens de gemeente waren de reacties overwegend positief.
Het plan is ook apart nog met de fietsersbond besproken op 17 april 2019. Op 26 augustus 2019 is het detailontwerp besproken met de fietsersbond.
Het verdere verloop van de route na het fietspad achter Pomona is nog niet helemaal duidelijk, ook afhankelijk van Beter Bereikbaar Wageningen.

Planning

Realisatie in 1e helft van 2020.

In de pers

Gelderlander de van Uvenweg een fietsstraat prima maar niet nodig