Fietsstraat van Uvenweg

Dit betreft het omzetten van de van Uvenweg vanaf de Marijkeweg tot aan het fietspad achter Pomona langs tot fietsstraat. Het fietspad achter Pomona wordt ook verbreed en de aansluiting met de Ooststeeg verbeterd. Dit project maakt onderdeel uit van de route Haarweg Campus. Naast het omzetten naar een fietsstraat betreft het ook een algehele opknapbeurt van de bestrating en beplanting op de van Uvenweg. Leidingen worden ook tegelijkertijd vervangen. Jammer dat niet ook de rest van de van Uvenweg aangepakt kan worden, die ligt er ook nogal slecht bij.

Het plan

De gemeente heeft inmiddels een uitgebreide beschrijving op haar eigen projecten site staan. Zie Fietsstraat_Van_Uvenweg

De uitvoering van het plan is inmiddels in volle gang. Hieronder wat afbeeldingen van de stand van zaken eind april 2020.

van Uvenweg vanuit Marijkeweg
aansluiting op Marijkeweg
20200430_vanUvenweg2
Fietspad achter Pomona
20200430_vanUvenweg3
fietspad achter Pomona, nieuwe brug naar Ooststeeg