Born Oost

Het gebied tussen Mansholtlaan, Grintweg en Droevendaalsesteeg wil WUR vol zetten met kantoren, want ze hebben geen ruimte meer in Wageningen. De ontsluiting van het gebied hangt ook nauw samen met een eventuele rondweg om de Campus of een verbreding van de Mansholtlaan. De Fietsersbond is gevraagd mee te denken over de ontsluiting voor fietsers. In de komende maanden worden opnieuw plannen gemaakt, de ideeën bij de verschillende belanghebbenden worden geïnventariseerd en daarna komen de eerste voorstellen in de inspraak. Andere goede ideeën zijn altijd welkom. Dus laat wat van je horen en denk mee over de inrichting van de Born Oost.

Born Oost Erik

Droevendaalsesteeg


Het smalle maar mooie pad tussen Mansholtlaan en Wildekamp zou eigenlijk verbreed moeten worden om alle fietsers te verwerken, maar daar is geen ruimte voor. De Fietsersbond stelt nu voor om een weg te maken naar de Houtwal, dan ontstaat er een directere route naar de Grintweg, vandaar de slingerende groene lijn op de tekening. Dit pad kan dan ten minste 3m breed worden en geeft aansluiting naar Bennekom en Wageningen Hoog.

Ongelijkvloerse kruising Mansholtlaan


Waar moet de Mansholtlaan worden overgestoken? Bij de Droevendaalsesteeg (groene lijn) of is het een optie om een nieuwe kruising te maken waar nu de verkeerslichten staan (gele lijn)? Hier wil men al een nieuwe ingang voor de Campus maken en ook een ontsluiting voor Born Oost. Als de gele lijn wordt doorgetrokken kom je uit op de Mondriaanlaan, voor fietsers een aantrekkelijke route zonder veel verkeer. Handhaaf je de Droevendaalsesteeg als kruispunt dan moet er worden nagedacht over de rotonde of over verkeerslichten.

Ontsluiting Born Oost voor fietsers


Langs de oostzijde van de Mansholtlaan moet er een tweerichtingsfietspad komen van waar af de fietsers naar de bedrijven kunnen rijden. Ter discussie staat of je voor of achterlangs het Gesprek moet rijden. Beide opties hebben voor- en nadelen. De Grintweg wordt een fietsstraat, de snelle fietsroute naar Ede station, dus er moet een goede, veilige aansluiting komen tussen Mansholtlaan en de Grintweg.
Achterlangs, in het verlengde van de Bosweg zijn er geen verkeerslichten, voorlangs wel. Maar is achterlangs wel veiliger, er blijft kruisend autoverkeer?

Omgevingsdialoog


De raad heeft het college verzocht een proces te starten voor het opstellen van nieuwe ruimtelijke uitgangspunten die vertrekken vanuit de door de raad vastgesteld kader van 2009, met als doel de nieuwe ruimtelijke uitgangspunten uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 vast te stellen.
Een belangrijke onderdeel van dit proces is het aangaan van een omgevingsdialoog met omwonenden, belanghebbenden, de WUR en de raad.
.
De Fietsersbond Wageningen is verzocht als één van de belanghebbenden onze verwachtingen, motieven en ambities voor Born – Oost en voor het vervolg met de gemeente te delen. Hieronder de reactie van de Fietsersbond Wageningen.

pdf ⋅ 794 KB

Fietsersbond overweging Born Oost

Download