Gemeente heeft twee werkgroepjes gestart

Er wordt nu serieus werk gemaakt van de herinrichting Churchillweg (deel Hoevestein – Bornse Steeg) tot fietsstraat en van een directe fietsverbinding tussen Pomona via De Hoef richting het Akkermaalsbos. Half oktober zijn belangstellenden, waaronder de Fietsersbond, door de Richard van Vliet van de gemeente hiervoor uitgenodigd en de eerste (internet)bijeenkomst heeft inmiddels plaats gevonden. Het is de bedoeling dat in een tweede bijeenkomst, eind november, deze werkgroepen zich buigen over de eerste globale inrichtingsschetsen. Wie mee wil doen melde zich aan.

Categorieën