AANDACHT VOOR FIETSVERKEER IN HET BINNENVELD EN HET WAGENINGS BUITENGEBIED

Het afgelopen jaar is door een ambtelijke commissie en een adviesbureau aan de ‘Visie Buitengebied Wageningen’ gewerkt. In het kader hiervan zijn vorig jaar workshops gehouden in het gemeentehuis waar belangstellenden (waaronder een paar kerngroep leden van de Fietsersbond) aan konden deelnemen. Ook konden we eind 2019 gebruik maken van een consultatieronde. In juli 2020 is de Visie Buitengebied door de gemeenteraad vastgesteld: Visie buitengebied

Deze zal worden gevolgd door een Visie voor de Bebouwde Kom van Wageningen, waarvoor binnenkort een vergelijkbare procedure zal worden gestart waar we uiteraard ook aan zullen deelnemen. Samen zullen deze documenten de Omgevingsvisie gaan vormen, waarmee het lange termijn beleid voor de fysieke leefomgeving van de gemeente wordt vastgelegd.
In de Visie Buitengebied worden 6 deelgebieden apart besproken: het “transitiegebied Nude-Binnenveld, Kern Binnenveld, Wageningse Eng, Randzone bos, Wageningse berg/bos en Uiterwaarden. Verder draait het vooral om waar er eventueel zonnepanelen en windmolens zouden kunnen worden geplaatst. Daar mogen we dan zo’n beetje tussendoor fietsen, letterlijk en figuurlijk. Voor ons is de aparte paragraaf (4.5) “Aantrekkelijke wegen voor langzaam verkeer” het meest van belang. Hieruit blijkt dan van de meeste wegen in het buitengebied zal worden onderzocht hoe het autoverkeer daarop kan worden beperkt.
Op die beperking van het autoverkeer wordt nader ingegaan in een andere recent verschenen studie voor het Binnenveld als geheel, inclusief het Edese, Veenendaalse en Rhenense deel. Zie hiervoor

pdf ⋅ 12 MB

3.2 Fietsen in het Binnenveld mobycon

Download

Er worden o.a. een aantal “knips” voorgesteld die het ‘sluipverkeer’ moeten ontmoedigen. Over de details daarvan zal met de aanwonenden worden onderhandeld. Als Fietsersbond is blij met dit rapport. Wel hebben we te kennen gegeven dat we een knip op Wagenings grondbied en de fietsroute tussen de kop van de Bornsesteeg en het tunneltje onder de Dreeslaan missen: een aandachtspunt voor de FB afdeling Ede.

Categorieën