‘BETER BEREIKBAAR WAGENINGEN’: PROVINCIE KIEST VOOR ALTERNATIEF BESTAANDE ROUTE

Op 6 oktober kwam het bericht van Provincie Gelderland dat nu toch in het kader van ‘Beter Bereikbaar Wageningen’ gekozen is voor het Alternatief van de verbetering van de Bestaande Route (ABR). Uit de enquête onder onze leden was al gebleken dat de inspanningen van de kerngroep om tot deze keuze te komen breed door onze leden werden gedragen. We zijn dus verheugd, temeer omdat een onderdoorgang voor het verkeer op de Nijenoord Allee ter hoogte van het kruispunt met de Churchillweg-Bornsesteeg deel uitmaakt van dit project. Fietsers naar en van de campus kunnen hier ‘straks’ dus op maaiveld ongehinderd deze drukke autoweg kruisen! zie verder:
Gedeputeerde Staten kiezen voor Alternatief Bestaande Route

Categorieën