Beter bereikbaar Wageningen, uitkomst enquête en advies FB MER

Wordt het een rondje Campus of wordt de bestaande route verbeterd?

In mei is de milieueffect rapportage verschenen waarin de verschillende alternatieven voor een betere bereikbaarheid van Wageningen voor autoverkeer met elkaar worden vergeleken. Belanghebbende groeperingen konden tot 17 juli hun voorkeursvariant aan de provincie doorgeven.
Wij hebben onze leden door middel van een enquête om hun mening gevraagd. Wij hebben een advies opgesteld over de MER waarbij we rekening hebben gehouden met de uitkomst van de enquête. Hieronder vind je een samenvatting van de enquête en ons advies.

pdf ⋅ 147 KB

Uitkomsten BWW enquête fietsersbond Wageningen

Ruim 25 % van de leden van Fietsersbond Wageningen hebben gereageerd op de enquête.

Download

pdf ⋅ 410 KB

FB Advies Beter Bereikbaar Wageningen 20200716

Download

Categorieën