Beter Bereikbaar Wageningen, graag jullie mening!

Wordt het een rondje Campus of wordt de bestaande route verbeterd?

In mei is de milieueffect rapportage verschenen waarin de verschillende alternatieven voor een betere bereikbaarheid van Wageningen voor autoverkeer met elkaar worden vergeleken. Belanghebbende groeperingen kunnen nu tot 17 juli hun voorkeursvariant aan de provincie doorgeven. De Fietsersbond heeft een voorlopig standpunt geformuleerd, download document wat hierna staat. Aanpassingen en aanscherpingen zijn nodig.

pdf ⋅ 72 KB

FB Voorkeursvariant MER rapportage Beter Bereikbaar Wageningen

Download

Wij vragen jullie mening

Wij kiezen voor het verbeteren van de bestaande route (Mansholtlaan/Nijenoord Allee) maar willen wel de oversteekbaarheid voor fietsers bij de verschillende kruisingen flink verbeteren. Verkeerstechnisch is een verbeterde bestaande route iets minder goed dan de verschillende Campusroutes. De Campusroutes zijn echter milieukundig veel slechter dan de bestaande route. Klik op de link om alle informatie te kunnen lezen: beterbereikbaarwageningen.gelderland.nl

Maar we willen wel graag weten in hoeverre ons standpunt gesteund wordt door jullie of dat aanpassingen nodig zijn. Ook zijn er nog wel twijfels over welke oplossing de beste is voor de diverse knelpunten in deze route. Zo kunnen er op de kruising Churchillweg/Bornsesteeg verkeerslichten komen of een viaduct of tunnel voor fietsers. Een verdiepte ligging van de Nijenoord Allee met daarboven een rotonde voor fietsers en afslaand verkeer is ook mogelijk, maar duurder. Een ander voorbeeld is de Rooseveltweg/Mondriaanlaan, hier staan nu verkeerslichten, maar gezien de verkeersintensiteit is een rotonde ook een mogelijkheid.

Waar moet de Fietsersbond voor kiezen? We vragen jullie hulp door onderstaande vragen te beantwoorden in een mail aan [email protected]. Gaarne als onderwerp vermelden BBW enquête. Je kunt tot uiterlijk 10 juli reageren.
Per vraag (1 – 7) je keuze aangeven met eventueel een toelichting.
Alle info is welkom om ons standpunt scherper te krijgen.

  1. Kies je voor een verbetering van de bestaande route (Mansholtlaan en Nijenoord Allee (A) of voor een rondweg (Campusroute) door Binnenveld en langs Noordwest (B)?
  2. Wil je bij de Churchillweg / Bornsesteeg een ongelijkvloerse kruising (Luikse rotonde, tunnel of viaduct) (A) of verkeerslichten (B)?
  3. Wil je bij de Rooseveltweg / Mondriaanlaan een rotonde (A) of verkeerslichten (B)?
  4. Moet de FB zich inzetten voor de aanleg van voetpaden (A) of niet (B)?
  5. Moeten er op de kruising Mansholtlaan/Droevendaalsesteeg verkeerslichten (A) komen of een Luikse rotonde (doorgaand autoverkeer op Mansholtlaan verdiept onder de rotonde op maaiveldniveau) (B)?
  6. Als we niet meer dan één ongelijkvloerse kruising gefinancierd zouden kunnen krijgen, welke zou jij dan kiezen? Churchillweg/Bornsesteeg (A), Mansholtlaan/Droevendaalsesteeg (B), of eentje ergens anders (C)?
  7. Zijn er nog andere onderdelen van de route waar de Fietsersbond zich voor moet inzetten?

Categorieën