Beter Bereikbaar Wageningen stapje verder met publicatie van Milieu Effect Rapport

Tussen eind april en 5 mei kon iedereen hierover bij de provincie vragen stellen. Daar is, onder meer door leden van de Fietsersbond, uitgebreid gebruik van gemaakt. De vragen zullen eind mei in gebundelde vorm worden beantwoord, waarna de Klankbordgroep, waarin de Wageningse afdeling van de Fietsersbond zitting heeft, tot half juli de tijd heeft om een voorkeur uit te spreken voor één van de 7 varianten: verbetering van de bestaande hoofdroute (Mansholtlaan-Nijenoord Allee) en 6 voor een nieuwe weg over de randen van de campus. TUSSEN EIND MEI EN BEGIN JULI KUNNEN WIJ VAN DE FIETSERSBOND ONZE ACHTERBAN RAADPLEGEN. WAGENINGSE FIETSERS, STUUR ONS DUS UW REACTIES! Voor meer info zie onder Fietsprojecten.

Categorieën