De kwaliteit van de fietspaden in Wageningen

Al sinds 2005 meet de Fietsersbond de kwaliteit van de fietspaden in Wageningen. Tot 2015 nam de kwaliteit geleidelijk toe door o.a. hernieuwde aanleg van Rooseveltweg en Diedenweg en het asfalteren van de tegelpaden langs de Nijenoord Allee. Hierna valt een lichte terugval te zien.

De kwaliteit van de goede wegvakken wordt minder door opgravingen en herbestratingen of door boomwortels die het asfalt hobbelig maken. In het algemeen is het wegdek op de paden goed in 2019, maar steeds zijn er stukken wegdek die matig of slecht zijn, zoals op de Rooseveltweg, de Bornsesteeg of de Geertjesweg. De overgang bij kruisingen is vaak onvoldoende door een slechte aansluiting van de verschillende bestratingsmaterialen. Aanliggende fietsstroken en provinciale fietspaden zijn beter van kwaliteit dan de gemeentelijke fietspaden.
De Fietsersbond zou graag willen dat hoofdfietsroutes in asfalt of beton worden uitgevoerd en dat de bestrating doorloopt over kruisingen en voorrang hebben op kruisend verkeer. Leg zo min mogelijk leidingen onder het fietspad zodat graafwerk wordt geminimaliseerd. Tevens moeten er betere afspraken komen tussen wegbeheerder en aannemer die in de paden aan het graven is. Herbestrating moet echt beter en daar moet op gecontroleerd worden, er zijn teveel slechte stukken die te lang zo blijven liggen.

Lees meer in het volgende document:

pdf ⋅ 950 KB

Kwaliteit fietspaden 2019

Download

Boomwortels
Boomwortels
Slecht herbestraten
Slecht herbestraten
Verschillende soorten wegdek
Verschillende soorten wegdek

Categorieën